Čistimo obale Lima, do sada smo izveli mnogo akcija čišćenja što se može videti nizvodno od Kumanice. Očistili smo više od dva kilometra leve obale reke, a stalno apelujemo na meštane da čuvaju i što manje zagađuju jedinstveni Limski eko sistem.

ciscenje lima 001  ciscenje lima 002   ciscenje lima 003
 ciscenje lima 004  ciscenje lima 005  ciscenje lima 006

 

Lim veliki kontejner
A.Mehonić (7. Decembar 2008.)

Ima mnogo deponija uz samu magistralu, đubrišta, pilana koje bacaju piljevinu u vodu, klanica koje to isto rade sa svojim otpadom.
Zbog ovakve situacije ugrožen je riblji, biljni i životinjski svet, a indirektno čovek, odnosno hrana koju proizvodi koja bi trebalo da bude zdrava, a navodnjavanjem njiva pretežno iz Lima i drugih reka i potoka, postaje u najmanju ruku sumnjiva

Deponija PrijepoljeDeponija na ulazu u Prijepolje


Kada su nedavno u prijepoljska prigradska naselja i pojedina sela bliže gradu poslati kontejneri, nastao je veliki problem. Naime, niko nije hteo da kontejner bude ispred njegove kuće ili ulaza, tako da su „noćnim akcijama“ prebacivani sa jednog mesta na drugo! Naravno, sve  se to pokušalo rešiti na sastancima meštana i upravo tu je nastala anegdota koja dosta govori o našem odnosu spram ekologije. Anegnota kaže da je na jednom od tih sastanaka, jedan od prisutnih predložio da se iskopa potok da bi svi na miru mogli da  bacaju smeće u njega bez ikakvih prepirki oko nepotrebnih kontejnera! Na ovaj istiniti dogadjaj asocira svaki pogled na Lim i njegove obale, njegove pritoke i neposredno okruženje. Deponija do deponije. Kao da im nema kraja.

Pored nesavesnih građana, u svim tim postupcima, ipak, glavni problem prestavlja ignorisanje Zakona koji reguliše ovu problematiku. Drugim rečima srž problema je neaktivnost lokalne samouprave i njene komunalne inspekcije, koji kao da su zaspali zimski san čekajući rešenje u nastavku radova na regionalnoj deponiji za Priboj, Prijepolje i Novu Varoš na kojoj su radovi stali zbog nedostatka finansijskih sredstava.

Kada su u martu prošle godine počeli radovi na njoj, Pribojci, Novovarošani i Prijepoljci su očekivali da će, već od jeseni početi sa odlaganjem smeća na regionalnoj sanitarnoj deponiji. No, jesen prodje, radovi čekaju. Možda i neku novu jesen?

Za godinu dana na deponiji su urađeni samo zemljani radovi. U međuvremenu izmirena su dugovanja opština prema izvođaču, beogradskoj "Beograđevini", zbog kojih su radovi i stali.

U komunalnoj službi opštine Prijepolje smo pokušali dobiti odgovor na vrlo jednostavna pitanja  o tome koliko je u toku prošle godine utuženo građana po osnovu bacanja komunalnog otpada na mjesta gde to nije predviđeno?  Međutim, što jednostavnije pitanje, to komplikovaniji razlozi zbog čega ne možemo dobiti odgovor.

Ništa bolje nismo prošli ni interesujući se koliko ima divljih deponija u opštini Prijepolje?

Bilo kako bilo, i najdobronamerniji posmatrač stiče utisak da se po ovom pitanju ne radi ništa. Ima mnogo deponija uz samu magistralu, đubrišta, pilana koje bacaju piljevinu u vodu, klanica koje to isto rade sa svojim otpadom.

- Samo deo pretežno plastičnog otpada završi na rešetkama ulazne građevine HE Potpeć, što nama predstavlja ozbiljan problem u vidu pada proizvodnje na agregatima, a potencijalna je i opasnost da dođe do havarije na agregatima HE Potpeć", tvrdi Ivko Šaponjić, direktor Limskih hidroelektrana. Zbog ovakve situacije ugrožen je riblji, biljni i životinjski svet, a indirektno čovek, odnosno hrana koju proizvodi koja bi trebalo da bude zdrava, a navodnjavanjem njiva pretežno iz Lima i drugih reka i potoka  postaje u najmanju ruku sumnjiva. Jednostavno, Lim i ostale prijepoljske reke su jedan ogroman kontejner u koji se baca sav otpad bez obzira na poreklo, količinu i opasnost koju on nosi sa sobom po životnu okolinu, bez ikakve kontrole ili prethodnog selektiranja.


HE PotpecJezero HE “Potpeć”

Mnogi poznavaoci ekonomskih kretanja smatraju da veliki kapital i industrija idu duž koridora 10. Pogotovo posle  sve glasnijih izjava da će autoput koji ide prema Crnoj Gori zaobići ovo područje, najverovatnije će ovaj kraj biti izuzet od nekih velikih industrijskih projekata. Oni smatraju da to nije slučajno. Namera je da se zaobidje zaštićena zona Zlatibora, Tare i ovog područja, jer je on i nekim globalnim planom Evrope predviđen za razvoj poljoprivrede, turizma i proizvodnje zdrave hrane. To je i jedan od prioriteta u usvojenoj Strategiji održivog razvoja opštine Prijepolje. Međutim, sve dok je ovakvo stanje sa komunalnim otpadom, ova strategija u ovoj oblasti ostaje mrtvo slovo na papiru.

Novi rok za završetak radova na regionalnoj sanitarnoj deponiji  je sredina 2009. godine, a do tada, mnogi nadležni verovatno misle da se može čekati. Ne vidi se ni da razmišljanje ide u pravcu smanjivanja broja divljih smetlišta (jer izgleda da i ne znaju njihov broj) i odgovornijem odnosu građana prema prirodi i pooštravanju kaznene politike.

 • ciscenje lima 003
 • Deponija Prijepolje
 • ciscenje lima 006
 • HE Potpec
 • ciscenje lima 002
 • ciscenje lima 005
 • ciscenje lima 004
 • ciscenje lima 001
 • ciscenje lima 003
 • Deponija Prijepolje
 • ciscenje lima 006
 • HE Potpec
 • ciscenje lima 002
 • ciscenje lima 005
 • ciscenje lima 004
 • ciscenje lima 001
 

Upitnik

Jeste li ikada do sada bili na splavarenju ?

Jesam - 48.3%
Nisam - 51.7%
 
Back to Top